alt tag

Polecam korzystanie z moich usług w zakresie szeroko pojętego doradztwa technicznego i konsultingu budowlanego.

Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych

 

Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych od wykonawców i deweloperów

 

Inwentaryzacje budowlane

 

Doradztwo w zakresie technologii materiałów budownictwa ogólnego i przemysłowego

 

Sporządzanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich i powykonawczych

 

Opiniowanie oraz weryfikacja dokumentacji projektowych

 

Przygotowywanie założeń projektowych

 

Doradztwo budowlano-urbanistyczne przy zakupie nieruchomości

 

Składanie wniosków i nadzór nad postępowaniem urzędowym w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • www.kierbud.pl

Informacje

mgr inż. Agata Poźniak

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr uprawnień: SLK/2171/OWOK/08
Nr ew. IIB: SLK/BO/5681/08

 

telefon  

e-mail  
Skype  


Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa