alt tag

Kierownik budowy jest osobą, która zarządza procesem realizacji budowy lub wykonywania robót budowlanych. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Moja oferta

Oferuję swoje usługi w charakterze kierownika budowy. Moja wieloletnia praktyka, doświadczenie, a przede wszystkim sumienność, konsekwencja i zaangażowanie będą gwarancją, że Państwa budowa zrealizowana zostanie sprawnie i terminowo, a efekt końcowy będzie całkowicie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zasięg geograficzny:
powiat tarnogórski
powiat gliwicki
Zabrze
Bytom
Ruda Śląska
Piekary Śląskie
powiat lubliniecki

Zakres usług

pełnienie funkcji kierownika budowy
doradztwo na etapie projektowania
wykonywanie wycen dla banków
pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę
doradztwo przy przygotowaniu umów z wykonawcami
doradztwo techniczne
prowadzenie dziennika budowy
pomoc w formalnościach związanych z zakończeniem budowy

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • www.kierbud.pl

Informacje

mgr inż. Agata Poźniak

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr uprawnień: SLK/2171/OWOK/08
Nr ew. IIB: SLK/BO/5681/08

 

telefon  

e-mail  
Skype  


Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa