alt tag

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest Państwa przedstawicielem w relacjach z firmą budowlaną realizującą budowę. Jako specjalista w dziedzinie budownictwa ma być gwarantem, że prace na Państwa budowie zostaną wykonane w prawidłowy sposób, a ewentualne usterki i nieprawidłowości zostaną odpowiednio wcześnie dostrzeżone i naprawione przez wykonawcę.

Moja oferta

Oferuję swoje usługi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego. Moja wieloletnia praktyka, doświadczenie, a przede wszystkim sumienność, konsekwencja i zaangażowanie będą gwarancją, że Państwa budowa zrealizowana zostanie sprawnie i terminowo, a efekt końcowy będzie całkowicie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zasięg mojej działalności w tym charakterze obejmuje:
 
całe województwo śląskie

Obowiązki inspektora nadzoru

Podstawowymi obowiązkami inspektora nadzoru są:

reprezentowanie inwestora na budowie
kontrola jakości wykonywanych robót
dokonywanie odbiorów kolejnych etapów robót
potwierdzanie wykonania robót oraz usunięcia wad

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • www.kierbud.pl

Informacje

mgr inż. Agata Poźniak

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Nr uprawnień: SLK/2171/OWOK/08
Nr ew. IIB: SLK/BO/5681/08

 

telefon  

e-mail  
Skype  


Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa